חלק א' מהתוועדות ש"פ בהר-בחוקותי, מבה"ח סיוון, ה'תשכ"ח

י"ל לש"פ אמור, י"ז אייר, ה'תשע"ג