חלק ד מהתוועדות אחרון של פסח ה'תשכ"ח

י"ל לש"פ תזריע ומצורע ה'תשע"ג