חלק ג' מהתוועדות אחרון של פסח ה'תשכ"ח

י"ל לש"פ שמיני, מבה"ח אייר, ה'תשע"ג