חלק ב' מהתוועדות אחרון של פסח ה'תשכ"ח

י"ל לימים אחרונים דחג הפסח, ה'תשע"ג