חלק א' מהתוועדות אחרון של פסח ה'תשכ"ח

י"ל לשבת חול המועד פסח, ה'תשע"ג