חלק ד' מהתוועדות י"ט כסלו ה'תשכ"ח

י"ל לש"פ ויצא, יו"ד כסלו, ה'תשע"ג