חלק ג' מהתוועדות י"ט כסלו ה'תשכ"ח

י"ל לש"פ תולדות, ג' כסלו, ה'תשע"ג