חלק ב' משיחות י"ב תמוז ה'תשכ"ח

י"ל לש"פ חוקת, ז' תמוז, ה'תשע"ג