חלק א' משיחות י"ב תמוז ה'תשכ"ח

י"ל לש"פ קרח, אדר"ח תמוז, ה'תשע"ג