חלק א' מהתוועדות יו"ד שבט ה'תשכ"ט

י"ל לש"פ ויחי ה'תשע"ג