התוועדות ליל ב' דחג הפסח ה'תשכ"ח

י"ל לימים הראשונים דחג הפסח ה'תשע"ג