הזמנת 11 הספרים האחרונים של "תורת מנחם-התוועדויות" (כרך ס"א - ע"א)
בהוצאת 'ועד הנחות בלה"ק' במחיר של 11 $ לספר בלבד

Order the most recent 11 volumes of Toras Menachem (volumes 61-71) for only $11 each

First Name:
שם פרטי:
Last Name: שם משפחה:
Address: כתובת:
City: עיר:
State: מדינה:
Zip: מיקוד:
Country: ארץ:
Email: דוא"ל:
Phone: :טלפון
 
Number of sets: מספר סטים:
     
SHIPPING / PICK UP OPTIONS   אפשרויות משלוח / איסוף

Please ship to above address
USA and Israel only

($121+$29 shipping fee)

משלוח עד הבית
ברחבי אה"ק וארה"ב בלבד
($121+$29 לכל סט)
Ship to distribution location
Select your pickup location below

($121+$29 shipping fee)
משלוח לריכוזי אנ"ש
יש לבחור את מוקד האיסוף לקמן
($121+$29 לכל סט)

Important! If you would like to pick up in Crown Heights or Kfar Chabad, select this option.
If you select this option, you MUST be available to pick up your order on 6-8 Teves only!
  חשוב! באם אתה מעונין לאסוף את הספרים במוקדי החלוקה בקראון הייטס ובכפר חב"ד, בחר אפשרות זו.
העדף אפשרות זו רק באם תוכל להגיע בעצמך למוקד החלוקה בימים ו'-ח' טבת בלבד!
I will pick up in
Kfar Chabad or Crown Heights
($121)
אאסוף בעצמי את הספרים
בקראון הייטס או בכפר חב"ד
($121)

Total Amount Due:

$121.00

סך הכל לתשלום

פרטי תשלום - Payment Info
 

יש למלאות שם וכתובת מחדש רק באם הם שונים מהרשום לעיל
Name as it appears on card and billing address (only if different from above) 
First Name: שם פרטי:
Last Name: שם משפחה:
Address: כתובת:
City: עיר:
State: מדינה:
Zip: מיקוד:
Country: ארץ:

פרטי כרטיס אשראי - Credit Card Info
Card Number: מספר כרטיס:
CVV קוד אימות:
Exp. Date: / תאריך תפוגה:

 

Terms & Conditions - אישור סופי

I hereby confirm that I have read the rules and returns policy and I agree to act accordingly. בסימון זה הריני מאשר כי קראתי את כללי המבצע כולל מדיניות החזרים וביטולים, ואני מסכים לפעול בהתאם.