ב"ה. ט"ו אייר, ה'תשע"ח

המבצע המיוחד הסתיים. לא ניתן עוד להזמין או לקנות.

בכל שאלה בנוגע למכירה של סט שישים כרכים "תורת מנחם - התוועדויות", או כרכים בודדים. אפשר לפנות אלינו - ועד הנחות בלשון הקודש


טלפון: 1.718.604.2610
 אימייל: info@lahak.org