ב"ה. אלול ה'תשע"ט

המבצע לרגל ג' תמוז - כ"ה שנה, של 'ועד הנחות בלה"ק' להשתתפות בהדפסת מהדורה חדשה של תורת מנחם-מאמרים 20 כרכים של מאמרי רבינו מהשנים ה'תשי"א - ה'תשל"א הסתיים ולא ניתן עוד להזמין ספרים.

לשאלות ולבירורים ניתן לפנות אלינו:


טלפון: 1.718.604.2610
 אימייל: info@lahak.org


The sale of the 20 Volume Set Toras Menachem - Mammorim 5711-5731 has ended For more information, please contact us by email at 60@lahak.org