סיווגים
חפש

תשע"ד

תשע"ד

 דוא"ל
בעניין מבצע תפילין וכבודו של יצחק אבינו
בעת ביקור הרב יהודה ליב לוין (רב הראשי דמוסקבה)
נאמרו בש"פ נצבים-וילך, כ"ה אלול ה'תשל"ג וערב ר"ה השנה ה'תשל"ד