סיווגים
חפש

אודותינו

אודותינו

 דוא"ל

מאז עלותו על כס נשיאות חב"ד [וכן בשנים שלפני עלותו על כס הנשיאות], בשנת תש"י (1950), היה הרבי מליובאוויטש זי"ע מתוועד (נושא דברי תורה וחסידות) בפני קהל חסידיו בשבתות, בחגים ובהזדמנויות שונות. הרבי היה מדבר בשפת האידיש, ובשפה זו הועלו הדברים על הכתב.

"ועד הנחות בלה"ק" הוקם בשנת תשמ"א (1981) על-ידי צוות אברכים מוכשרים, במטרה להדפיס ולפרסם את תורתו של הרבי בלשון-הקודש.

משנת תשמ"א עד שנת תשנ"ב יצאו לאור 43 כרכים של "התוועדויות" בלשון-הקודש, הכוללים את כל השיחות והמאמרים שנאמרו בתקופה זו.

לאחר הסתלקותו של הרבי בג' תמוז תשנ"ד – מתורגמים ללשון-הקודש ונערכים מחדש דברי תורתו של הרבי שנאמרו בשנים תש"י-תשמ"א (1981-1950). עד היום יצאו לאור 57 כרכים, הכוללים את השיחות והמאמרים שנאמרו עד סוף שנת תשכ"ט.

בנוסף לכך, יוצאות לאור מדי שבוע חוברות בודדות הכוללות חלקים מהשיחות הנערכות באותה תקופה, לרוב כאלו הקשורים לפרשת השבוע או לחג ומועד סמוך. כל זאת בנוסף לספרים הקיימים מתורתו של הרבי: 30 כרכי איגרותיו של הרבי, הכוללים איגרות שנכתבו משנת תרפ"ה (1925) עד שנת תשל"ה (1975) בלשון-הקודש ובאידיש (איגרות השנים הבאות נמצאות בעריכה); 39 כרכי "ליקוטי שיחות"; 34 ספרי מאמרים; 9 כרכים רשימות; וספרים רבים נוספים.

ליתר פרטים ולהזמנת ספרים אפשר לפנות לחנות הספרים קה"ת: בארץ-ישראל: 03.9606.018 בארצות-הברית: 718.778.0226

 

About Us

Since Year 1950, when the Rebbe assumed the leadership of the Chabad-Lubavitch Chasidic movement – the Rebbe addressed the crowd frequently on Saturdays, Jewish Holidays and other occasions. The Rebbe addressed the crowd in Yiddish, and his Torah-talks (Sichot) were also recorded and published mostly in that language.

Lahak Hanochos was established in 1981, with the goal of translating and publishing all the Rebbe's talks in Hebrew. Between the years 1981-1992, Lahak Hanochos published 43 volumes of the Rebbe's talks in Hebrew, including all the talks of that period.

After the passing of the Rebbe in 1994 – Lahak Hanochos has continued the effort with great dilligence, to translate and publish the Rebbe's talks of the remaining years - 1950-1981. As of today – 57 volumes were already published, including the talks of the Rebbe up to 1970.

Lahak Hanochos also publishes a weekly booklet of the talks that are being edited and translated at that time, usually – on topics that have a connection with that particular week in the Jewish calendar.

These publications augment the other official books that contain the Rebbe's teachings:

30 volumes of Letters written by the Rebbe between the years 1925-1975. [The letters of the following years are now in the publication process];
39 volumes of edited selected teachings of the Rebbe, which were also revised and modified by the Rebbe;
34 volumes of Chasidic discourses of the Rebbe;
9 volumes of Notes and Journal-Entries written by the Rebbe in 1928-1951;
And many more.

For purchasing any of our publication or for other information – please contact us: In USA: 718-604-2610 In Israel: 03-9606-018

 דוא"ל